บ้านต้อนรับข้อตกลงในคะฉิ่น

บ้านต้อนรับข้อตกลงในคะฉิ่น

บทความนี้ได้รับการแก้ไข ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2013วันนี้ บัน คีมูน ยินดีกับข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเมียนมาร์และองค์กรคะฉิ่นอิสระ (KIO) โดยเรียกว่าเป็นก้าวแรกสู่การปรองดองในประเทศ“เลขาธิการสังเกตว่าข้อตกลง 7 ประการเป็นความสำเร็จที่สำคัญซึ่งสามารถวางพื้นฐานสำหรับกระบวนการปรองดองแห่งชาติอย่างแท้จริงในประเทศ” โฆษกของนายบันกล่าวในแถลงการณ์ท่ามกลางประเด็นต่างๆ ในข้อตกลง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดการเจรจาทางการเมืองและจัดการหารือเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานใหม่ให้กับ

ผู้คนกว่า 75,000 คนที่ต้องพลัดถิ่น นับตั้งแต่การสู้รบเริ่มขึ้นเมื่อเกือบ 2 ปีที่แล้ว

“เขาชื่นชมผู้นำของคณะผู้แทนทั้งสองสำหรับความกล้าหาญและความอุตสาหะ เขายังหวังว่าข้อตกลงนี้จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกับข้อกังวลและความต้องการของประชาชนในรัฐคะฉิ่นได้”

นี่เป็นการประชุมครั้งแรกระหว่างรัฐบาลและ KIO ภายในประเทศ นับตั้งแต่ความขัดแย้งปะทุขึ้นในเดือนมิถุนายน 2554 ที่ปรึกษาพิเศษของนายบัน วิชัย นามเบียร์ เป็นผู้สังเกตการณ์ในการเจรจาในนามของสหประชาชาติ พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานทูตจีนและเมียนมาร์ กลุ่มชาติพันธุ์

ในเดือนมกราคม รัฐบาลได้ประกาศหยุดยิงเพียงฝ่ายเดียวหลังจากปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มกบฏชาติพันธุ์คะฉิ่นเป็นเวลาสามสัปดาห์ หนึ่งเดือนต่อมา ทั้งสองฝ่ายได้จัดการเจรจากันที่ประเทศจีน ซึ่งตกลงที่จะทำงานในกรอบการทำงานโดยรวมเพื่อลดความขัดแย้ง“เลขาธิการสหประชาชาติเน้นย้ำถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของสหประชาชาติและที่ปรึกษาพิเศษของเขาต่อฝ่ายต่าง ๆ ในขณะที่พวกเขายังคงทำงานเพื่อลดความขัดแย้งและมุ่งสู่การเจรจาทางการเมืองที่ครอบคลุมซึ่งจะนำสันติภาพที่ยั่งยืนมาสู่เมียนมาร์” ถ้อยแถลง ระบุ

หน่วยงานของสหประชาชาติที่ได้รับมอบหมายให้ปกป้องเสรีภาพ

สื่อเปิดตัวโครงการใหม่ในเนปาลที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของนักข่าวและยุติการไม่ต้องรับโทษในอาชญากรรมต่อสื่อและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนความพยายามเพื่อสันติภาพโดยรวมในประเทศ

“นักข่าวมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสันติภาพ แต่พวกเขาจะต้องปลอดภัยเพื่อให้สามารถให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด” Axel Plathe ผู้แทนองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( UNESCO ) ประจำเนปาลและหัวหน้า สำนักงาน UNESCOในกาฐมาณฑุกล่าว

“ความก้าวร้าวอย่างต่อเนื่องต่อนักข่าวและสื่อมวลชน และการไม่ต้องรับโทษในหลายกรณีของการละเมิดเสรีภาพสื่อและการใช้ความรุนแรงต่อนักข่าวยังคงคุกคามกระบวนการสันติภาพที่ยังเปราะบาง” นาย Plathe เน้นย้ำ

ความคิดริเริ่มใหม่สองปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “แผนปฏิบัติการของสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยของนักข่าวและปัญหาการไม่ต้องรับโทษ” ตามที่ได้รับรองจากคณะกรรมการบริหารระดับสูงของสหประชาชาติในเดือนเมษายน 2555 ภาพรวมทั่วโลกของแผนปฏิบัติการฉบับใหม่นี้สรุปชุดของกิจกรรมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การช่วยรัฐบาลพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองนักข่าว การสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของนักข่าวถูกจำกัด จัดอบรมหลักสูตรนักข่าวด้านความปลอดภัย สร้างกลไกตอบสนองเหตุฉุกเฉินตามเวลาจริงและเสริมสร้างความปลอดภัยของนักข่าวในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง และอื่นๆ

credit : rodsguidingservice.com
dinkyclubgold.com
touchingmyfatherssoul.com
jemisax.com
desnewsenseries.com
forestryservicerecords.com
littlekumdrippingirls.com
bugsysegalpoker.com
steelersluckyshop.com
wmarinsoccer.com